Het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 heeft als doel het organiseren van persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen. Dit willen wij bereiken middels domeinoverstijgende regionale samenwerking met ziekenhuizen (SRZ), VVT (Conforte), huisartsen (Rijnmond Dokters), GGZ (Netwerk Mentaal Gezond i.o.)welzijnsorganisaties (Win010), gemeente Rotterdam en zorgkantoor en zorgverzekeraar (Zilveren Kruis).

De Programmalijnen

SVKO010 richt zich op de volgende programmalijnen:
1. Integrale zorg thuis
2. Doorstroom in de keten
3. Dementie
Voor meer informatie over deze programmalijnen,
klik op de hyperlink hierboven.

Jaarplannen en verslagen

Nieuwsbrieven

Nooit meer een nieuwsbrief missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Meer nieuws weten? Volg onze LinkedIn pagina!