Binnen het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (Rijnmond Dokters), gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties WIN010, zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met elkaar samen om de regionale samenwerking over de domeinen heen verbeteren. Hiermee richten we…

Lees meer