Regioplaat Domeinoverstijgende Samenwerking Ouderen

Op de Regioplaat Domeinoverstijgende Samenwerking Ouderen zijn de domeinoverstijgende projecten met focus op ketensamenwerking voor kwetsbare ouderen binnen de regio in kaart gebracht. Op verschillende plekken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel worden lokale en regionale initiatieven opgepakt om de zorg en ondersteuning aan de groep kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te organiseren. Deze initiatieven worden op dit moment grotendeels los van elkaar uitgevoerd en vragen om een samenhangende regionale aanpak. Om een goed beeld te krijgen van de lopende initiatieven en inzicht te krijgen in knelpunten en uitdagingen, is deze Regioplaat ontwikkeld. De opdracht hiervoor is gegeven vanuit de Bestuurlijke Coalitie Ouderen.