Subacute Zorgstraat

Kwetsbare oudere patiënten die in een crisissituatie dreigen te komen, kunnen terecht bij de Subacute Zorgstraat. Patiënten krijgen een geriatrische beoordeling door een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Het team stelt aan de hand van de wensen en behoeften van de patiënt en de medische uitkomsten een behandelplan op.

Rotterdam heeft twee subacute zorgstraten, één op zuid en één op noord. In deze subacute zorgstraten werken professionals vanuit verschillende domeinen en organisaties samen om dreigende crisis in de thuissituatie te voorkomen. Door snelle diagnostiek en interventies proberen we de zorg weer op de rails te krijgen en kan een bezoek aan de spoedeisende hulp, opname in het ziekenhuis of een crisisopname in het verpleeghuis zo lang mogelijk worden voorkomen. Cliënten die bij de subacute zorgstraat komen, krijgen een geriatrische beoordeling door een multidisciplinair team dat bestaat uit zorg-, welzijn- en ziekenhuismedewerkers onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Het team stelt aan de hand van de wensen en behoeften van de cliënt én de medische uitkomsten een behandelplan op.

Bekijk hier de flyer voor de Subacute Zorgstraat.

Bekijk hier het regionaal zorgpad voor de Subacute Zorgstraat.

Bekijk hier de handleiding voor huisartsen voor hoe ze via Zorgdomein kunnen doorverwijzen naar de Subacute Zorgstraat.