Programmalijn 2: Doorstroom in de keten

Programmalijn 2: Doorstroom in de keten

Binnen deze programmalijn hebben we de ambitie om door goede afstemming en regionale samenwerking over de domeinen de doorstroom in de keten te verbeteren. Dit doen we door het analyseren en oplossen van knelpunten in de doorstroom tussen de huisarts(enpost), de thuiszorg, het verpleeghuis (zowel tijdelijk als langdurig verblijf), welzijn, het wijkteam, de spoedeisende hulp en het ziekenhuis.

In 2017 is hierover een rapport opgesteld, welke in 2023 is herijkt. Het rapport van 2023 is in onderstaande infographic samengevat. Klik hier om het rapport van 2023 te bekijken en klik hier voor het rapport uit 2017. Het rapport is in onderstaande infographic samengevat. De groene lijnen geven aan dat er bij de overdracht en samenwerking geen grote knelpunten werden ervaren; de oranje lijnen dat er aandachtspunten en risico’s waren te benoemen en de rode lijn dat er grote knelpunten werden ervaren.

Concreet werken we nu in programmalijn 2 aan de volgende projecten: