Programmalijn 2: Doorstroom in de keten

Programmalijn 2: Doorstroom in de keten

Binnen deze programmalijn hebben we de ambitie om door goede afstemming en regionale samenwerking over de domeinen de doorstroom in de keten te verbeteren. Dit doen we door het analyseren en oplossen van knelpunten in de doorstroom tussen de huisarts(enpost), de thuiszorg, het verpleeghuis (zowel tijdelijk als langdurig verblijf), de spoedeisende hulp en het ziekenhuis. In 2017 is hierover een rapport opgesteld, klik hier om het rapport te bekijken. Het rapport is in onderstaande infographic samengevat. De groene lijnen geven aan dat er bij de overdracht en samenwerking geen grote knelpunten werden ervaren; de oranje lijnen dat er aandachtspunten en risico’s waren te benoemen en de rode lijn dat er grote knelpunten werden ervaren. De groene bolletjes met cijfers er in geven aan op welke lijnen wij momenteel, in 2023, projecten hebben lopen om de doorstroom te bevorderen.

Concreet werken we nu in programmalijn 2 aan de volgende projecten: