De Bestuurlijke Coalitie Ouderen (BCO) is dé tafel om strategische integrale vraagstukken rondom de ouderenzorg in de regio aan te pakken.

Deze coalitie richt zich op een samenwerkingsnetwerk over de domeinen heen om integrale zorg en ondersteuning voor de kwetsbare ouderen in de regio ook in de toekomst passend, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om kansen te creëren, innovatie te stimuleren en knelpunten op regie- en financieringsniveau daadwerkelijk op te lossen, is ook op bestuurlijk niveau samenwerking nodig. SVKO010 heeft daarom ook een Bestuurlijke Coalitie gevormd, waarbij bestuurders uit ziekenhuizen, VVT-, welzijnsorganisaties en de huisartsencoalitie aan tafel gaan met vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het Zorgkantoor en de gemeente Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel.

Door het delen van kennis en het opschalen en/of verduurzamen van bewezen (lokale) initiatieven en pilots, wordt de regionale innovatiekracht versterkt. De domeinoverstijgende aanpak draagt bij aan een effectievere, efficiëntere en kwalitatief hoogwaardiger ouderenzorg op een vijftal thema’s: integrale zorg thuis, doorstroom in de keten, dementie, wonen & zorg en preventie.