Programmalijn 1: Integrale zorg thuis

Programmalijn 1: Integrale zorg thuis

Het slimmer organiseren van de samenwerking rondom de cliëntgerichte zorg in Rotterdam staat centraal bij Integrale zorg thuis. We streven ernaar de juiste zorg op de juiste plek te brengen door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van (te dure of onnodige) zorg én door slimme zorg en e-health in te zetten. De samenwerking met welzijn speelt daarbij een cruciale rol, deze verbinding willen we dan ook verder concretiseren en verdiepen.

Nieuw in 2022 is meer focus in de wijk, want juist daar wordt de zorgkloof steeds meer zichtbaar. Vanuit de verschillende domeinen die deelnemen in SVKO010 bekijken we hoe we kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan. Dat begint bij bewustwording van de noodzaak om de vanzelfsprekende inzet van thuiszorg bij te stellen naar mogelijkheden die passen bij de beschikbare personeelscapaciteit. Vervolgens zullen we meer inzetten op het voorkomen, maar zeker ook op het verplaatsen van zorg naar andere domeinen, maar vooral naar de informele zorg. Verbinding tussen de zorgprofessionals in de wijk en ook het organiseren van ondersteuning van mantelzorgers is daarbij cruciaal.

Projecten die bij deze programmalijn horen zijn: