Samenwerking Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

De specialisten ouderen geneeskunde (SO’s) uit regio Rotterdam kijken met elkaar hoe de samenwerking met de arts assistenten en medisch specialisten uit de ziekenhuizen geoptimaliseerd kan worden.

Een belangrijk aandachtpunt was dat patiënten regelmatig met verkeerde indicaties aangemeld worden bij de VVT. Om het verwijsgedrag te verbeteren is een verwijskaart ontworpen. Op deze kaart wordt aangegeven welke patiënt voor welke indicatie in aanmerking komt. De SO’s gaan de komende tijd in de ziekenhuizen met de medische specialisten en tijdens onderwijsmomenten de kaart bespreken. Het zakkaartje is hieronder te zien en te downloaden. Het kaartje kan op A5 formaat geprint worden.