Binnen het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (Rijnmond Dokters), gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties WIN010, zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met elkaar samen om de regionale samenwerking over de domeinen heen verbeteren. Hiermee richten we ons zowel op de doorstroom in de keten, als op het organiseren van comfortabel langer thuis wonen van de kwetsbare ouderen in onze regio. Het hoofddoel is het organiseren van persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen.

Deel dit artikel