Aan het werk met het uniform transferdossier

Het werken met een uniform transferdossier, waarin beschreven staat welke nazorg nodig is voor een ziekenhuis patiënt, draagt belangrijk bij aan een vlotte doorstroom en soepele overdracht. Vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoording om het gehele transferproces te verbeteren, maakten ziekenhuizen en VVT-organisaties in de regionale zorgketen al eerder dit jaar afspraken over het uniform gebruik van het transferdossier.

De afstemming richtte zich met name op de gewenste omschrijving van de complete patiëntinformatie, ziektebeloop, zorgvraag prognose en indicatiestelling. Een en ander werd uitgewerkt in een POINT-format, inclusief een korte handleiding voor het invullen. Inmiddels is dit format al enkele weken in gebruik. Tijd voor een eerste evaluatie dus!

Puntjes op de ‘i’
Om te leren hoe het werken met het uniform patiëntendossier in de praktijk bevalt en waar aanscherping nodig is, organiseerde SVKO010 twee bijeenkomsten, waarbij transfermedewerkers van zowel ziekenhuizen als VVT-organisaties gebruikservaringen uitwisselen. Tijdens de eerste bijeenkomst constateerden de deelnemers dat er met de introductie van het uniform transfer dossier al echte verbeterstappen in het proces zijn gemaakt, en daar zijn zij blij mee. Ruimte voor verbetering ligt er op het gebied van communicatie. Als er iets fout gaat, blijkt het soms lastig om via e-mail de juiste toon te vinden om dit duidelijk over te brengen en de ongewenste situatie met elkaar op te lossen. Bouwen aan de onderlinge relatie door elkaar te bellen in plaats van te mailen, lijkt dan een oplossing. Tijdens een persoonlijk gesprek is het voor ziekenhuismedewerkers makkelijker om zich te verplaatsen in de situatie bij de VVT-organisaties en te ervaren waarom een duidelijke overdracht zo van belang is. Omgekeerd kan de ontvangende VVT-partij zich wat meer richten op de mogelijkheden die wel geboden kunnen worden. De deelnemers zijn het erover eens dat een onderlinge band en begrip voor elkaar het laatste beetje extra is dat het werken met uniform transferdossier tot een succes maakt.

Deel dit artikel