Domeinoverstijgende samenwerking in de regio in beeld

De laatste jaren ontstaan er op verschillende plekken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel vanuit diverse zorg- en welzijnspartijen steeds meer initiatieven om de zorg en ondersteuning aan de groep kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te organiseren. Veel van deze mooie initiatieven worden nu lokaal en vanuit het eigen zorgdomein uitgevoerd. Nog mooier zou het zijn als deze projecten en programma’s meer slagkracht krijgen door een samenhangende regionale aanpak met alle betrokken ketenpartners. Hiertoe zette SVKO010 (in opdracht van de Bestuurlijke Coalitie Ouderen) onlangs een eerste stap met de ontwikkeling van de Regioplaat.

De Regioplaat Domeinoverstijgende Samenwerking Ouderen brengt alle domeinoverstijgende projecten met een focus op ketensamenwerking voor kwetsbare ouderen in kaart. Het actuele overzicht werd enthousiast ontvangen omdat het niet alleen een goed beeld geeft van de lopende initiatieven, maar ook inzicht biedt in knelpunten en uitdagingen binnen de regionale zorgketen. Inmiddels ligt het dynamische document dan ook op verschillende tafels van bestuurders, zorgprofessionals en andere stakeholders. Een eerste stap is dat nu in de wijk, samen met de zorgprofessionals, onderzocht gaat worden in hoeverre de domeinoverstijgende activiteiten in de wijk in samenhang en verbinding met elkaar worden georganiseerd (zie regierol in de wijk). De uitkomsten hiervan zullen wederom gedeeld worden.

Deel dit artikel