Onderzoek STIM geeft handvatten voor verdere verbetering

De regionale zorgketen werkt hard aan het verbeteren van de overdracht van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties. Met de verbetering rondom medicatieoverdracht en de introductie van het uniform transferdossier is al een belangrijke stap gezet richting een soepel transferproces, waardoor patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Bijna net zo belangrijk voor het verbeterproces is de (S)TIM-procedure (Signalen & Transmuraal Incident Melden), waarmee zorgmedewerkers op een laagdrempelige manier meldingen kunnen doen als de overdrachtsinformatie toch onjuist blijkt of de communicatie tussen zorgorganisaties stagneert. Om inzicht te krijgen in de meldingsbereidheid van zorgprofessionals in de keten en in eventuele verbeteringen heeft SVKO010 een digitale vragenlijst uitgezet bij alle Conforte-partijen. Want van fouten kunnen we leren!

89 zorgprofessionals in de VVT deelden hun ervaringen met de overdracht van patiënten(dossiers) tussen ziekenhuizen en hun eigen organisatie en met het melden van (bijna) incidenten in de keten. De helft van de respondenten geeft aan minstens één keer per twee weken of vaker een gebrekkige of onvolledige overdracht te ervaren. Om deze ontbrekende informatie te achterhalen moeten zij (laten) bellen naar het verwijzende ziekenhuis en dat kost tijd. De helft van de respondenten geeft aan bekend te zijn met STIM en bijna een kwart van hen heeft wel eens een STIM-melding gedaan, waarvan slechts 25% aangeeft terugkoppeling gehad te hebben van de verwijzende organisatie. Tegelijkertijd geven zij wel aan dit belangrijk te vinden. Medewerkers zien meerwaarde in STIM en benoemen daarbij diverse helpende en belemmerende factoren, zoals laagdrempelig kunnen melden, integratie in bestaande systemen en het zien van resultaat van de melding.


En door…
De resultaten van het onderzoek vormen het uitgangspunt voor vervolgacties om regionaal STIM te organiseren, die wordt opgepakt door de regionale werkgroep van SRZ. Het belangrijkste actiepunt, waar je nu al mee kunt starten binnen de eigen VVT-organisatie, is het motiveren van medewerkers om STIM-meldingen te doen. Het bekend maken met STIM, het uitleggen van de voordelen ervan, en ervoor zorgen dat de toegang tot STIM eenvoudig is, zijn daarbij bepalend.

Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het STIM-onderzoek hier

Wil je weten hoe je binnen je eigen organisatie het doen van STIM-meldingen kunt stimuleren? In dit interview lees je hoe netwerkadviseur Anita Kokje dit aanpakte binnen Aafje.

Deel dit artikel