Domeinoverstijgende regie en verbinding per gebied

Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis en dat maakt de zorg en ondersteuning in de wijk complexer. Positief is dat verschillende zorg- en welzijnsdomeinen de urgentie voelen om de zorg rondom de ouderen goed te organiseren, en dat er binnen de regionale zorgketen veel initiatieven  ontstaan om hieraan bij te dragen. Tegelijkertijd blijkt dat deze verschillende projecten niet altijd met elkaar in verbinding en samenhang staan. Ook verliezen ze vaak aan slagkracht door gebrek aan borging, regionale verbreding of randvoorwaarden als financiering, regelgeving en bestuurlijk commitment. Het actieonderzoek ‘Domeinoverstijgende regie en verbinding per gebied’ moet hierin verandering brengen.

Nadat de Bestuurlijke Coalitie Ouderen eerder opdracht gaf tot de ontwikkeling van de Regioplaat, die alle domeinoverschrijdende projecten voor ouderen in kaart brengt, formuleerde zij onlangs de kaders voor een onderzoek naar hoe het best domeinoverstijgende regie en verbinding per gebied vormgegeven kan worden. Het gewenste resultaat is een gezamenlijk gedragen aanpak per gebied, dat bij voorkeur aansluit bij bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden zodat de beschikbare middelen en capaciteit van de zorgprofessionals optimaal benut worden.

In gesprek met ouderen in de wijk
Het actie-onderzoek wordt uitgevoerd door SVKO010, in samenwerking met Samergo, een organisatie die adviseert en begeleidt bij regionale en wijkgerichte samenwerking in zorg en welzijn. Het onderzoek is inmiddels gestart met de inventarisatie van de behoeften en ervaringen van ouderen in IJsselmonde en straks ook in Prins Alexander. Willemijn Looman, Informatie-manager/adviseur bij Samergo:

“Het doel van de gesprekken met de ouderen is om te leren wat zij belangrijk vinden op het gebied van wonen, welzijn en zorg, en of het huidige aanbod in wijk aansluit bij hun behoeften. Inmiddels zijn de eerste gespreksrondes met zelfstandige wonende ouderen van twee flats in IJsselmonde een feit. Herman Meinhardt – lid van het Genero ouderen en mantelzorgforum – was hierbij gespreksleider. Ook hebben we gesproken met de gebiedscommissie. Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, blijkt wel duidelijk dat ouderen veilig wonen heel belangrijk vinden. Welzijn komt daarna, waarbij de ouderen aangeven dat dit na corona echt nog opgestart moet worden. Ook geven ze aan dat je er zelf iets van moet maken door te helpen bij de organisatie of door de activiteiten bij te wonen. Eén van de bewoners zegt: “Jammer dat mensen zo snel zeggen dat ze het niks vinden”. Voor de ouderen die we gesproken hebben – veelal met beginnende kwalen – staat zorg lager op het wensenlijstje. Laagdrempelige zorgfaciliteiten in de flat, zoals een kantoortje waar de coördinator van de flat of de wijkverpleegkundigen vanuit de thuisorganisatie spreekuur houdt, worden erg gewaardeerd. Daar kunnen zij bijvoorbeeld vragen stellen over het aanvragen van huishoudelijke hulp. Als zorg- en welzijnsorganisaties preventief willen werken in de wijk, lijken toegankelijkheid, het dichtbij huis organiseren ervan en bereikbaarheid belangrijke voorwaarden. Dit zetten we op de agenda voor de gesprekken met de zorgprofessionals in de wijk, die volgen nadat de bijeenkomsten met de ouderen zijn afgerond.”

Deel dit artikel