admin

admin

Regionaal zorgpad Subacute zorgstraat

Kwetsbare oudere patiënten die in een crisissituatie dreigen te komen, kunnen terecht bij de Subacute Zorgstraat. Patiënten krijgen een geriatrische beoordeling door een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Het team stelt aan de hand van de wensen en behoeften…

Aan het werk met het uniform transferdossier

Het werken met een uniform transferdossier, waarin beschreven staat welke nazorg nodig is voor een ziekenhuis patiënt, draagt belangrijk bij aan een vlotte doorstroom en soepele overdracht. Vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoording om het gehele transferproces te verbeteren, maakten ziekenhuizen…

SVKO-Event ‘Toekomstbestendige transfers’

Onder de vlag van SVKO010 organiseerden Conforte en de SRZ-instellingen op 12 april 2022 de netwerkbijeenkomst ‘Toekomstbestendige transfers’. 150 zorgmedewerkers uit de ziekenhuizen en VVT in de regio Rotterdam die zich dagelijks bezighouden met transfer en bemiddeling maakten kennis met…

Onderzoek STIM geeft handvatten voor verdere verbetering

De regionale zorgketen werkt hard aan het verbeteren van de overdracht van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties. Met de verbetering rondom medicatieoverdracht en de introductie van het uniform transferdossier is al een belangrijke stap gezet richting een soepel transferproces, waardoor…

Binnen het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (Rijnmond Dokters), gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties WIN010, zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met elkaar samen om de regionale samenwerking over de domeinen heen verbeteren. Hiermee richten we…